Äga rum – nu och framåt

Statens konstråd

Kan man utveckla ett bostadsområde med konst och kultur utifrån de boendes perspektiv? Hur
driver man projekt som tar sin utgångspunkt i civilsamhällets önskemål? Hör medverkande i
regeringssatsningen Äga rum berätta om framgångsfaktorer och utmaningar från projekt runt om i
landet. Och upplev konst som skapats inom satsningen!
 
Genom Äga rum har Kulturrådet och Statens konstråd 2016-2018 satsat på konst och kultur i
bostadsområden med socioekonomiska utmaningar. I de två delsatsningarna Kreativa platser och
Konst händer har myndigheterna stärkt och utvecklat lokala kulturverksamheter i samarbete med
boende och skapat ny offentlig konst i miljonprogramsområden tillsammans med de som bor och
verkar där.

Fotograf: Ricard Estay/Statens konstråd
Fotograf: Ricard Estay/Statens konstråd