när mångas minnen blir fiktion

Biblioteksutveckling Sörmland

Sedan hösten 2018 pågår ett projekt där tre finska förvaltningskommuner och Region Sörmland samlar sverigefinska pensionärers minnen och förvandlar dessa till en illustrerad tvåspråkig barnbok. Arbetskraftsinvandringen av tiotusentals finländare till Sverige var som störst för femtio år sedan. Idag har tredje generationen ofta förlorat språket och kan inte ta del av sina äldre släktingars berättelser. Det finns förvånansvärt få böcker av den här typen på markanden, men ett stort intresse. Men att skapa konst på beställning är en speciell utmaning.
 
Vi möter författaren Eija Salminen, illustratören Rainer Paaakkinen finansiärerna och några av dem som bidrog med sina minnen. Torshälla finska förening har också medverkat i projektet.

SEMINARIUM
Lördag 9 februari
Kl. 14.00 - 15.00
Lokal: B-hallen, STIGA Arena

Arrangör: Biblioteksutveckling Sörmland