när mångas minnen blir fiktion

Biblioteksutveckling Sörmland

Sedan hösten 2018 pågår ett projekt där tre finska förvaltningsområden och landstinget samlar sverigefinska pensionärers minnen och stöper om dem till en illustrerad barnbok. Vi möter författare, illustratör, finansiärer och några av dem som bidrog.
 

SEMINARIUM
Lördag 9 februari
Kl. 11.30 - 12.30

Arrangör: Biblioteksutveckling Sörmland