Skånskt kulturstöd indraget #kulturdeklarationskåne

Nätverket för scenkonsten i Skåne

Den 10 januari 2019 beslutade kulturnämnden i Region Skåne om en neddragning av kulturbudgeten om ca 20 miljoner. En kulturnämnd som i årets kulturplan skriver att de vill främja ”ett rikt konst- och kulturliv med bredd och spets” som alla ska ha tillgång till på lika villkor. Beslutet beskrivs som att ”pausa” ekonomiska medel. Det som sätts på paus är INTE pengar främst avsedda för tillfälliga bonusprojekt, utan 20 miljoner kronor som är en stor grundfinansiering för hela kulturområdet i regionen. Beslutet påverkar direkt den fria scenkonsten. De som drabbas i år är inte verksamheter som kan dra ned på kostnader och sedan komma tillbaka, det är aktörer som riskerar att försvinna helt. 
Vi vill att Region Skånes politiker tar ett ansvar för den samhällsutveckling man säger sig vilja nå. 

Medverkande: Magnus Aspegren, VD Riksteatern, Veronica Lamppa Lönnbro, enhetschef Enheten för konstarter och regional utveckling på KUR, representanter för Upprop för den fria scenkonsten samt Lina Ehn Öberg, Niclas Turesson, och Ingrid Fransson från Nätverket för scenkonsten i Skåne 

Nätverket för scenkonsten i Skåne består av över 150 individer, grupper, föreningar, organisationer, institutioner från det skånska kulturlivet 

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 15.00 - 16.00
Lokal: Lilla Scen, STIGA Arena

Arrangör: Nätverket för scenkonsten i Skåne

Kategori: Regionalt, Kulturpolitik