Dataspel och e-sport som idrott, kultur eller folkbildning?

ABF

Den digitala kulturen är en del av folkbildningen, men vilken roll kan folkbildningen ta sig i utvecklingen av e-sportkulturen? Hur kan vi stötta initiativ som kommer från e-sporten? Och är dataspel och e-sport idrott, kultur eller folkbildning?
 
Medverkande:
Johanna Mårtensson, ABFs förbundsexpedition (moderator)
Andreas Jonsson, verksamhetsutvecklare kultur ABF Gästrikebygden
Magnus Jonsson, ordförande Svenska E-sportföreningen

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 16.00 - 17.00
Lokal: Hampus, Munktellarenan

Arrangör: ABF
Kategori: Folkbildning, Digitalisering

ABF deltar även med:
Kan hiphopen bidra till att utveckla folkbildningen och kan folkbildningen vitalisera hiphopen?
Utmanad och utarmad – hur slår kulturpolitiken mot landsbygden?