Den exotiska e-sporten eller hur ska folkbildningen och e-sporten fungera ihop?

ABF

Den digitala kulturen är en del av folkbildningen. Men vilken roll kan folkbildningen ta sig i utvecklingen av den digitala kulturen? Hur kan vi stötta initiativ som kommer från e-sporten?

ABF deltar även under Folk och Kultur med: 
Kan hiphopen bidra till att utveckla folkbildningen och kan rent av folkbildningen vitalisera hiphopen?