Nationella minoritetsspråk

Folk och Kultur 

14.30 – 15.00
Inledning
Lennart Rohdin, statlig utredare för den nya minoritetslagstiftelsen inleder och ger oss en
bakgrund till lagstiftningen och utredningens förslag till förändring.

15.00 – 15.15
Hur ökar vi kunskaperna om nationella minoriteter internt i våra organisationer?
Inspiration och exempel från Eskilstuna och Sörmland
Sirpa Lindelöf, Utvecklare – barnrätt och nationella minoriteter Eskilstuna kommun och
Richard Nyman, kommunvägledare med romsk kompetens Eskilstuna kommun.

15.15 – 16.00
Samtal – vad har den nya minoritetslagstiftningen betytt för dig och för de olika
minoritetsgrupperna?
Representanter för fyra nationella minoriteter talar om erfarenheter utifrån
minoritetstillhörighet, självbild och vår samtid. 

I panelen:

Hanna Aili, ordförande i Met Nuoret 
Patricia Fjellgren, Samisk kulturarbetare, arbetat med film bla Sameblod, tidigare på Samiska språkcentret i Östersund
Richard Nyman, kommunvägledare med romsk kompetens Eskilstuna kommun
Hanna Valldén, rektor/förskolechef Sverigefinska skolan

Moderator
Sirpa Lindelöf, Utvecklare – barnrätt och nationella minoriteter Eskilstuna kommun