Vem är barn, feminist och antirasist om 10 år?

Unga Klara

Vem är barn, feminist och antirasist om 10 år?- Ett livsviktigt och ganska akut seminarium av Unga Klara
 
Unga Klara, nationell scen för barn och unga sedan 1 januari 2018, bjuder in till ett seminarium där vi tillsammans med teaterns medarbetare och externa experter tolkar det nationella uppdraget och gör en omvärldsanalys inför framtiden. 
 
Hur ser nationen Sverige ut om 10 år? Hur tolkas uppdraget då jämfört med idag? Hur ser vi på barnet, på barnperspektiv och på barnteatern i framtiden? På vilket sätt kommer Unga Klara om 10 år att integrera ett jämställdhets-, tillgänglighets, mångfalds- och barnperspektiv i relation till samhällsutvecklingen? Kommer förnyelse och konstnärlig kvalité vara ledorden från Kulturdepartementet även om ett decennium? Och om inte: vilka fokusområden blir mest aktuella om tio år? 
 
Unga Klara är idag en teater i barn och ungas tjänst, med uppdrag att spela om det allra viktigaste och att göra livsbejakande teater även om det svåra, farliga och obekväma. Unga Klara arbetar normkritiskt, feministiskt och antirasistiskt för mångfald, jämlikhet och människors lika värde. Hur påverkas vår teaterkonst och våra konstnärliga värderingar när samhället i stort drar iväg från de solidariska, liberala och feministiska grundvärderingarna? Vem bryr sig om barn och andra minoriteter om 10 år? 
 
På detta seminarium spanar Unga Klara in i framtiden och reflekterar tillsammans med publiken över möjliga vägar framåt för kulturpolitiken, samt hur konsten ska fortsätta utvecklas som grundpelare i ett starkt demokratiskt, pluralistiskt samhälle. 

Moderator: Mats Söderlund

Deltagare: Farnaz ArbabiKerstin Brunnberg, Alexander Dominici, Stefan Hansen, Ann Larsson, Luis Lineo, Lena Stefenson

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 13.00 - 14.00
Lokal: Black Box, Scenkonst Sörmland

Arrangör: Unga Klara
Kategori: Barn och Unga, Kulturpolitik

Unga Klara deltar även med:
Skamceremonin