Kultur och utbildning i hela landet med NCDP

NCDP - Nordiskt Center för Digital Närvaro

Ett sätt att använda lokala och nationella fibernät till utbildning, samsång, samspel, repetition på distans, små konferenser och orkesterrepetitioner.

Det är också samma teknik för att överföra scenkonst i alla former och möjliggör turnéer man inte har råd med. Ta med sceneri och skådespelar, dansare och sångare – lämna orkestern hemma och gör föreställningen live på distans. Det finns fler varianter än tre om man använder detta arbetssätt – reatid dubbelriktat på distans.
NCDP är en sammanslutning av kunskaps och kulturaktörer i Norden. I samarbete med universitet som KTH och Högskolan Dalarna, kulturhus som Spira i Jönköping, kulturskolor, Operahögskolan och kulturbärare som Länsmuseerna, Bygdegårdarna, Våra Gårdar och Folkets Husrörelsen bygger vi ett digitalt nät som kan hantera utbyte i realtid av aktörernas verksamhet.
Kom och inspireras att delta med din kommun, scen, kulturgrupp eller föreställning. Kultur, utbildning och samhällstjänster på distans till hela samhället blir resultatet med våra metoder. NCDP är numera ett projekt hos Nordunet som är koordinerande organisation för de Nordiska akademiska forskningsnäten som också når bibliotek och även Riksteatern – om vi vill.

Presentatörer för Smålands Musik o Teater, Riksteatern, Nordunet, Högskolan Dalarna och Lillehammer, NCDP, och de lokala arrangörsprojekten KUD Halland & QUD Falkenberg

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 14.30 - 15.30
Lokal: Loge 7, Lokomotivet

Arrangör: NCDP - Nordiskt Center för Digital Närvaro
Kategori: Digitalisering, Regionalt

NCDP - Nordiskt Center för Digital Närvaro deltar även med:
Kultur i Hela Landet med NCDP tekniken