Never too late for early music!

Stockholm Early Music Festival (SEMF) 

Stockholm Early Music Festival (SEMF) som sedan 2002 gått i bräschen för att ett drygt millennium kulturhistoria, - den tidiga musiken och dansen mellan år 500 och 1750 - skulle få en professionell internationell plattform av högsta konstnärliga kvalité i Sverige, är numera Nordens största festival för tidig musik. SEMF, som av Kulturrådet erhöll Kulturrådet epitetet "av nationell betydelse" ligger också bakom grundandet av NORDEM, det nordiska nätverket för tidig musik och har sjösatt European Day of Early Music. SEMF har vidare i ett decennium oavbrutet och aktivt verkat för etablerandet av en fast och permanent scen för tidig musik och dans i Sverige och ett nationellt centrum för ändamålet. Peter Pontvik berättar varför tidig musik är på frammarsch, belyser den tidiga musikens moderna historia i landet och beskriver hur denna spännande repertoar med folkliga, höviska och kyrkliga rötter bör bli en tillgång för alla, i samklang med de kulturpolitiska målen.

SEMINARIUM
Fredag 8 februari
Kl. 10.00 - 11.00
Lokal: Hyresvärlden, Munktell Science Park

Arrangör: Stockholm Early Music Festival
Kategori: Konstnärligt