Presentation av nordisk kulturkontakt

Nordisk Kulturkontakt

Nordisk kulturkontakt är en nordisk kulturinstitution som ligger i Helsingfors, Finland. Vi är en del av det officiella nordiska samarbetet och vår verksamhet har tre delar. Vi administrerar Nordiska ministerrådets fyra kulturstödprogram, driver ett bibliotek och kulturcenter i Helsingfors centrum samt ordnar evenemang.

Vill du veta mer om stödmöjligheterna i det nordiska samarbetet, kom till vår monter på utställartorget och prata med oss!

Här finns pengar att söka!
I samarbete med Folk och Kultur ges under en eftermiddag möjligheten att lyssna till olika bidragsgivare inom kultursektorn för att ta del om information om vilka stöd som finns att söka. Har ni vidare funderingar efter informationsträffarna tipsar vi även om att träffa organisationerna på Utställartorget för att prata vidare. Där finns alla på plats onsdag, torsdag och fredag.


13.00 - 14.00  Postkodsstiftelsen och Allmänna Arvsfonden                         
14.15 - 14.45  Kulturrådet
15.00 - 15.30  Konstnärsnämnden/Kulturbrygganp                        
15.45 - 16.15  Nordisk Kulturkontakt
16.30 - 17.00  Hanaholmen

SEMINARIUM
Onsdag 6 februari
Kl. 15.45 - 16.15
Lokal: C-Hallen, Munktellmuseet

Arrangör: Nordisk Kulturkontakt
Kategori: Kulturbidrag, Nordiskt