Musik som redskap för samhällsförändring – är det möjligt?

Nordiska Ministerrådet
 

Intresset för kultur och kulturpolitik har ökat i samhällsdebatten och på politiska arenor i samma takt som de populistiska partierna visat större intresse för att styra också kulturutbudet. Under senhösten 2018 antogs en ny budget för Sverige med tydliga nedskärningar för kulturskolor och andra betydande institutioner som jobbar med barn och musik.

Hur skapa samhällsförändring eller påverkan med musik?

I norden är vi bäst på att tillgodose samhället kulturtjänster och möjligheter i form av bidrag, institutioner och utbildning inom konst och kultur – men kan vi se en samhällsförändring som musiken tillsammans med andra tydligt står för? Vilka förutsättningar behöver musiken för att kunna bidra eller är det så att musiken i sig själv står för att öka empatin och inlevelsen och därmed skapar ett klimat som är fördelaktigt? Kan dessa förenas eller behöver vi ständigt markera skillnaden mellan att konsten finns för sin egen skull och därmed alltid kompromissar med behov i samhället?

Samtalet utgår från en ny utgåva, skriven i Finland i av forskarkollektivet Suoni rf.: Musiken som förändringskraft.  Kan vi påverka jämställdhet, jämlikhet och motverka psykisk ohälsa i samhället med musik? Vad säger forskningen och vad säger utövarna, byråkraterna samt politikerna? Varmt välkommen!

Moderator:
Wivan Nygård Fagerudd, (FI)

Panel:
Kaj Ahlsved, Suoni rf. Forskare vid Åbo Akademi (FI)

Nils Henrik Asheim, vinnare av Nordiska rådets musikpris (NO)

Sunnuva Baek – ledare av sekretariatet för Nordiska rådets musikpris (FO)

Nordisk parlamentariker, TBC
 

Eric Sjöström, Styrelseordförande Stiftelsen El Sistema Sverige

Program:
16.00 Kort inledning – Wivan Nygård Fagerudd, moderator
16.05 Kort presentation av Musiken som förändringskraft, Kaj Ahlsved
16.15 Mitt arbete som kompositör, Nils Henrik Asheim
16.25 panelsamtal:
Varför och hur skapa samhällsförändring eller påverkan med musik?
Hur ser den framtida musiken ut i Norden?
16.55 Avslutande ord, Wivan Nygård Fagerudd, moderator

SEMINARIUM
Fredag 8 februari
Kl. 16.00 - 17.00
Lokal: Ångvälten, Bolinder Munktell

Arrangör: Nordiska Ministerrådet
Kategori: Nordiskt, Konstnärligt

Nordiska Ministerrådet deltar även med:
#metoo i kultursektorn i Norden
Litteraturens framtid i ett flerspråkigt Norden