Nordiska rådets musikpris - kan man tävla i många genrer?

Nordiska Ministerrådet

Tävlingar är oftast ett bra sätt att lyfta duktiga musiker och deras kunnande. Nordiska rådets musikpris är ett prestigefyllt pris och ett gott exempel på hur kultursamarbete och utbyte kan lyftas i många länder men också mellan olika genrer. Men hur ska de nominerade kunna jämföras med varandra rättvist och på vilket sätt gynnar ett pris musikvärlden och utbytet artister emellan? På vilket sätt kunde vi i Norden bli bättre på att lära oss av varandra utanför tävlingsvärlden? Och vilka olika musiksatsningar har vi för att stärka musik som kulturform i Norden, för barn, unga och profesionella?