Ny rapport: Medborgardrivna mötesplatser i socioekonomiskt utsatta områden 2019-2023

Folkets Hus och Parker

Det finns många som ropar efter egna lokaler att bedriva verksamhet i. Sedan 2014 driver Folkets Hus och Parker ett långsiktigt arbete för att skapa nya mötesplatser där de idag saknas. Medborgardrivna kultur- och samlingslokaler har många fördelar: de skapar lokal sammanhållning, social hållbarhet, understödjer engagemang och delaktighet.
 
Sedan 2014 har nya mötesplatser startats i Husby, Skärholmen, Vivalla, Kungsmarken och Tjärna Ängar och idag drivs flera processer runt om i landet.
 
Folkets Hus och Parker har fått stöd av Delmos för att ta fram en rapport om var det finns behov av nya mötesplatser och hur arbetet ska genomföras för att vara långsiktigt hållbart. Rapporten tas fram i samarbete med Mångkulturellt centrum.
 
Folkets Hus och Parker har identifierat elva bostadsområden där det finns vilja, behov och förutsättningar att skapa nya mötesplatser. Underlag till rapporten bygger på möten och intervjuer med Folkets Hus och Parkers regionala strateger, boende, lokala föreningar, kommunala tjänstemän, politiker och fastighetsbolag.
 
Vid seminariet presenterar vi rapporten och delar med oss av erfarenheter från vårt arbete att skapa medborgardrivna mötesplatser i socioekonomiskt utsatta områden.
 
Medverkande:
René León Rosales, forskningsledare vid Mångkulturellt centrum,
Amin Barkhadle, processledare Folkets Hus och Parker 
Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker
Lawen Redar, socialdemokraternas gruppledare i kulturutskottet och
Nils Munthe, sakkunnig Idéburet offentligt partnerskap SKL

Moderator:
America Vera-Zavala, kulturskribent och dramatiker.

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 13.00 - 14.00
Lokal: Nya Hallen, Munktellmuseet

Arrangör: Folkets Hus och Parker
Kategori: Demokrati, Regionalt

Folkets Hus och Parker deltar även med:
Utmanad och utarmad – hur slår kulturpolitiken mot landsbygden?
Konst åt alla - så har vi tagit konsten till hela landet