Om kulturpolitiskt ansvar och uppror!

– Ett samtal om kulturpolitikens mål och mening och om vad som behöver reformeras inför framtiden.
Folk och Kultur

I flera länder runt om i världen tar nationalistiska ledare makten som argumenterar för en mer protektionistisk politik. Hur påverkar detta kulturpolitiken? Hur ser det ut med principen om armlängds avstånd – från både politiker och tjänstemän? Hur står sig instrumentella tankar om konsten och kulturen som ett verktyg för att stärka demokratin eller för att skapa nationell sammanhållning i motsats till konstnärlig frihet? Hur påverkar dessa ideologier kulturpolitiken och hur skiljer det sig bland nordens länder? Vad innebär den här utvecklingen för kulturella/konstnärliga internationella samarbeten? Har kulturpolitiken förvandlats till ett av de viktigaste slagfälten för idéstriden mellan den liberala demokratin och den auktoritära populismen?

Gunilla Kindstrand, journalist
Lars Strannegård, professor och rektor vid Handelshögskolan i Stockholm

Moderator: Benny Marcel, Nordisk Kulturfond