Följande VISNINGAR pågår löpande under alla fyra dagar och har fri entré

Pop-up folkhögskola
Vårdinge by Folkhögskola

Framtidens filmproducenter
Film i Sörmland

Caring, carrying
Maria Loohuvfvud,
José Figueroa
             

Slöjdtorget
Länshemslöjdskonsulenterna vid Sörmlands museum och Slöjd Stockholm vid Stockholms länsmuseum

Konstprojekt 3:2
Rehnholm PhotoArt

Ont i själen och överallt
Sörmlands Museum