FREDAG 9 februari

SEMINARIUM

WORKSHOP

KULTURPROGRAM

UTSTÄLLARTORGET

Förmiddag fredag 9 februari 09.00-13.00

Parallella programpunkter    Start 09.00

Särarten hos ideella kultursektorn
Ax - Kulturorganisationer i samverkan

09.00-10.00

Barn och ungas kulturvanor
Myndigheten för kulturanalys

09.00-10.00

Talent Coach
Kalmar läns musikstiftelse

09.00-10.00

Frilansare se hit!
SmartSe, Intercult

09.00-10.00

På Flykt
Byteatern Kalmar Länsteater, Kalmar läns museum

09.00-10.00

Barn och ungas engagemang i kulturarvet 
Sveriges Hembygdsförbund

09.00-10.00

Öppna musikaliska dörrar
Scenkonst Sörmland och Unga Tankar Om Musik

09.30-10.00

Parallella programpunkter   Start 10.00-10.50

Vilka barriärer står i vägen för kreativt skapande?
Scenkonst Sörmland och Unga Tankar Om Musik

10.20-11.20

Slöjda gemenskap!
Västra Götalandsregionen

10.20-11.20

Landets första regionala kulturskola
Regionala Kulturskola, 
Västmanland

10.20-11.20

Takemusu
Marit-Shirin

10.20-11.20 

Jorden runt på 10 låtar
Kultur i Halland & Busbandet

10.20-11.20

Biblioteksamverkan i Västmanland
Region Västmanland

10.20-11.20

Arts School Day Gotlandsmusiken

10.20-11.20

Samspel - Sverige turnerar
SAMSPEL/MAIS

10.20-11.20

Parallella programpunkter   Start 11.40

Kulturen och den urbana normen
Unga på landsbygden

11.40-12.40

Spektrum
Västra Götalandsregionen

11.40-12.40

Anti-aging 
Sensus Riksförbund

11.40-12.40

Dokumentärfilmsserien "Det goda landet"
Sveriges hembygdsförbund

11.40-12.40

Är Popmusik kultur?
Destination Eskilstuna och Svensk Live

11.40-12.40

Att stärka konstområdet i regionen
Region Västmanland

11.40-12.40

Drama som ämne i grundskolan 
Stockholms Universitet och Nätverket för drama och teater i högre utbildning

11.40-12.40

Kulturarv - mer än nationalromantik och allmoge
Eric Sahlström Institutet

11.40-12.40

 Bryr sig bara högerpopulistiska partier om kulturpolitik?
Kulturkoalitionen, Arena Ide

11.40-12.40

Eftermiddag fredag 9 februari 13.00-18.00

Parallella programpunkter   Start 13.00

Välkommen hit!
Sverige Berättar
13.00-14.00
Vad gör Postkodstiftelsen och Arvsfonden för kulturen?
Svenska Postkodstiftelsen och Allmänna Arvsfonden
13.00-14.00
Europeiska kulturbarn
Dans Västernorrland
13.00-14.00
KULTURVALET.SE: Konstpolitiska partienkäten 2018
Konstnärernas Riksorganisation
13.00-14.00

Mångfald och identitet
Kalmar läns museum

13.00-14.00

Radiominnen & Kultur och Hälsa
Hallands bildningsförbund & Kultur i Halland

13.00-15.00

KVISK
Katrineholms kommun
13.00-14.00
Den känsliga scenen ClownClubben
13.00-14.00

Silent Disco
Regionteater Väst

13.00-14.00


 Partiledare Annie Lööf (C) presenterar Centerpartiets kulturpolitiska vision

Utställartorgets scen, fri entré
13.30-14.00

Parallella programpunkter   Start 14.20-14.30

 

Besser & Wisser vet bättre 
Pantominteatern

14.20-15.20

#FutureofCultureinEurope
Intercult

14.20-15.20

Effekterna av dramatiska villkor
Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige, Länsmuseernas Samarbetsråd, Myndigheten för Kulturanalys

14.20-15.20

Nya kulturella plattformar
Folk och Kultur

14.20-15.20

Vi har en dröm
Eskilstuna Folkhögskola

14.30-15.30

Museilag - Styrning eller frihet
Sveriges museer 

14.20-15.20

Genus, jämställdhet, gestaltning
Pelle Hanæus

14.20-15.20

Utan källkritik finns ingen demokrati
Sörmland Media

14.20-15.20

FILM, MAKT, DEMOKRATI
Film i Sörmland, Svenska Filminstitutet, Filmregionerna i Sverige

14.20-15.20

Knytkonferens
Folk och Kultur & Fabel
Fri entré, öppet för alla

14.00-16.00

Parallella programpunkter   Start 15.40-15.50

Mindre samverkan!
Nätverkstan, Folk och Kultur

15.40-16.40

Kultur och bildning
Folk och Kultur

15.40-16.40

Mer än bara överleva Sprakande

15.40-16.40

Att främja barn och ungas läslust
Hjo Kommun och Läsdelegationen 

15.40-16.40

Medborgarkritiken
Kritiklabbet

15.40-16.40

Vad kan Unescos kulturprogram betyda för Sverige?
Svenska Unescorådet

15.40-16.40

Kryptisk sportgymnastik och samtal om normer 
Danskompaniet Spinn

15.50-16.50

Parallella programpunkter   Start 17.00
Fiskaren och hans hustru

Långsjö teater

17.00-18.00

#AlsoMe
Daniella Kullman

17.00-18.00

HBTQ-monologen "Komma ut"
Sternulfs nöje

17.00-18.30

Galdra
Eskilstuna musikskola

Upprop för den fria scenkonsten + Mingel
Teaterförbundet, Teatercentrum och Danscentrum

17.00-18.30

Kvällsprogram fredag 9 februari


Lower East Manhattan project
Winkir musik och teater

18.00-19.00
 


Västerås Sinfonietta
Västmanlandsmusiken

18.00-20.00