Program för utställartorgets scen - fri entré
Stiga Sports arena

Onsdag kl. 14.00 - 18.00

Folk och Kultur öppnas, Folk och Kultur, Kl.14.00 - 14.10

Region Västerbotten, Kl. 14.30 - 14.45

Scenkonst Västernorrland, Kl. 14.45 – 15.15 

Samtal med Ulf Kristersson (m), Kl. 15.30 – 15.45

Katrineholms kommun, Kl. 16.15 – 16.30 

Keynote: Anders HenrikssonKl. 16.30 – 16.50 

Keynote: Carina BrormanKl. 17.00 – 17.30 

Samtal med Alice Bah Kuhnke och Isabella Lövin, Kl. 17.50 – 18.20 

Torsdag kl. 09.00 - 18.00

Landstinget Sörmland, Kl. 09.00 – 09.30 

Region Västerbotten, Kl. 09.45 – 10.00 

Umeå kommun, Kl. 10.15 – 10.30 

Länsmuseernas samarbetsråd, Kl. 10.45 – 11.00 

Riksteater Sörmland, Kl. 11.15 – 11.30 

Landstinget Dalarna, Kl. 12.00 – 12.15 

Tillväxtverket, Kl. 12.30 – 12.45 

Länsmuseernas samarbetsråd, Kl. 13.30 – 13.45 

Landstinget Sörmland, Kl. 14.00 – 14.30 

Landstinget Dalarna, Kl. 14.45 – 15.00 

Eskilstuna kommun, Kl. 15.30 – 15.45 

Scenkonstbolaget i Östergötland, Kl. 16.00 – 16.15 

Kulturrådet, Kl. 16.30 – 16.45 

Eskilstuna kommun, Kl. 17.00 – 17.15 

Scenkonst Västernorrland, Kl. 17.30 – 18.00 

Fredag kl. 09.00 - 18.00

Scenkonst Västernorrland, Kl. 09.00 – 09.30 

Länsmuseernas samarbetsråd, Kl. 09.45 - 10.00 

Region Västerbotten, Kl. 10.00 – 10.15 

Länsmuseernas samarbetsråd, Kl. 10.30 – 10.45 

Eskilstuna kommun, Kl. 11.15 – 11.30 

Länsmuseernas samarbetsråd, Kl. 12.15 – 12.30 

Länsmuseernas samarbetsråd, Kl. 12.30 – 13.00 

Samtal med Annie Lööf (c), Kl. 13.30 – 14.00 

Kulturrådet, Kl. 14.15 – 14.30 

Länsmuseernas samarbetsråd, Kl. 14.45 – 15.00 

Scenkonstbolaget i Östergötland, Kl. 15.45 – 16.00 

Eskilstuna kommun, Kl. 16.15 – 16.30 

Umeå kommun, Kl. 16.45 – 17.00 

Katrineholms kommun, Kl. 17.15 – 17.30 

Lördag kl. 09.00 - 14.00

Scenkonst Västernorrland, Kl. 09.00 – 09.30 

Helt sjukt!, Helt sjukt, Kl.10.00 - 10.20

Länsmuseernas samarbetsråd, Kl. 10.45 – 11.00 

Visning av ”Presskonferensen”, Kl.12.00 – 12.30 

Länsmuseernas samarbetsråd, Kl. 12.30 – 12.45 

Eskilstuna kommun, Kl. 12.45 – 14.00