Utvärdering folk och kultur 2018


Här nedan kan du läsa ett axplock av inkomna svar på den enkät Folk och Kultur skickade ut till medverkande efter det första konventet 7-10 februari 2018. 

Vad uppskattade du med Folk och Kultur 2018? (totalt 470 svar)

- Bredden, uppslutningen och engagemanget. Är mycket imponerad av allt ni arrangörer hade lyckats få ihop till denna första gång.
- Ansatsen: kultur i samhällsutvecklingen, att kalla det ett konvent. Kom en bra bit på vägen med teman om platsutveckling, integration osv. Utan att för den skull det minsta förringa kulturskapandets självständighet, eller fastna i oro för instrumentalisering.
- Att den politiska diskussionen rörde sig från ”kultur är fint och viktigt” till att bli mer komplex och nyanserad.
- Det tydliga regionala perspektivet / den tydliga regionala närvaron.
- Möjligheten till nätverkande.
- Det breda kultur-begreppet: befriande och starkt se museer, scenkonst, hantverk, bildkonst m.m. dela plats på utställartorget. Det betyder att det inte är det enskilda kulturuttrycket som är det viktigaste, utan det är folk och kultur som är det viktigaste för samhället. Helt rätt.
 

Vad tycker du behöver utvecklas eller komplettera inför Folk och Kultur 2019? (totalt 504 svar)

- Invigningen bör ligga på em på torsdag för att få maximal massmedia. - - En ”fri tid” mitt på dagen då kaffe serveras i utställningshallen och tid för alla att minglavid utställningarna.
- Nyttja våning två mer för seminarier.
- Längre tid (20 – 30 min) mellan seminarier för förflyttning och samtalstid.
- Bättre info om vad som händer på scenen. Ett anslag varje dag om vad som händer.
- En konferencier per dag som håller ihop vad som händer på scenen och ”påar”.
- Inga seminarier på andra sidan ån.
- Kanske begränsa antalet seminarier. Lördagen ingen höjdare…
- Mer reklam för sörmlänningar på lördagen. Kanske föreningar/ kulturaktörer kan lägga träffar på lördagen i olika lokaler i anslutning till utställningen och låta den vara en del av programmet.
- Den s.k. festen lite avslagen. Någon som håller ihop och någon aktivitet som för deltagarna samman. Kan inte stänga före 23.00.
 

Var det något som överraskade dig? (totalt 280 svar)

- Att Eskilstuna var en så fin stad och hade så mycket vatten. Roligt med museet och alla traktorerna. Ett fantastiskt område och arena.
- Att jag som någorlunda oetablerad konstnär i Sverige blev sedd för vad jag kan och inte nödvändigtvis vad min professionella bakgrund är.
- Att överhuvudtaget få vara en av dem som fick vara med är otroligt värdefullt för mig och min konst.
- Att mediabevakningen faktiskt blev så stor som den var!
- Att rikspolitiken så mangrant var på plats. Mycket bra.
- Bra teknik genomgående.
- Mannen som satt och stämde ett piano inne på Munktellmuseet. Slump eller arrangerat?
- Nja, men vill passa på att visa uppskattning för risktagandet och ambitionen! Tack för en lovande start!
 

Ta del av svarsenkäten här: