Organisation

Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd arrangerar Folk och Kultur i nära samarbete med Eskilstuna kommun och Region Sörmland. De tre medlemsorganisationerna har bildat en ideell förening Kulturlyftet - Kultur i hela landet som är projektägare för Folk och Kultur. Kulturlyftet är en partipolitiskt obunden sammanslutning av demokratiska organisationer. Ändamålet med föreningen är att: 

  • främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet
  • främja en öppen dialog om inkluderande samhälls- och demokratiutveckling med konst och kultur som utgångspunkt
  • att utifrån från kulturens egenvärde möjliggöra tvärsektoriella möten, samråd och samarbeten för ett hållbart samhälle där mångfald och Internationalisering bejakas.


Folk och Kultur arrangeras för andra gången den 6 - 9 februari 2019. 

Syntolkning: Karta över organisationens uppbyggnad.
Syntolkning: Karta över organisationens uppbyggnad.

Styrelsen Kulturlyftet – Kultur i hela landet
Gunn Öjebrandt, ordförande
Åsa Kratz, 1:e vice ordförande
Yvonne Hagberg, 2:e vice ordförande
Nina Björby, ledamot
Lena Carlbom, ledamot
Inga Göransson, ledamot

STYRGRUPP
Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige
Jonas Hellberg, ordförande Länsmuseernas Samarbetsråd
Nina Björby, ordförande Regional Musik i Sverige
Martin Roos, vd Destination Eskilstuna AB
Åsa Kratz, Region Sörmland
Adjungerad:
Fredrik Lindegren kulturchef i Umeå
Linde Sjöstedt projektledare Folk och Kultur

PROJEKTLEDARE
Linde Sjöstedt

PROJEKTASSISTENT
Ebba Eriksson

PROJEKTGRUPP
Projektledare: Linde Sjöstedt
Kontaktperson Sörmland: Mikael Palo, chef kultur och utbildning Region Sörmland
Kontaktperson Eskilstuna: Mats Widelund, områdeschef Kultur Eskilstuna kommun

TEAM FOLK OCH KULTUR
Projektledare: Linde Sjöstedt (sammankallande)
Projektassistent: Ebba Eriksson
Kommunikatör: Maja Hjort, Bohm Bohm Room
Pressansvarig: Maja Hjort, Bohm Bohm Room
Programläggare: Mattias Desac, Bohm Bohm Room
Dokumentation: Bohm Bohm Room
Omvärldsbevakning/rådgivning: Anna Cokorilo ACME
PCO: Mia Forslöf, Eventool

PROGRAMGRUPP
Projektledare: Linde Sjöstedt, sammankallande
Länsmuseernas Samarbetsråd:
Regional Musik i Sverige: Dag Franzén, direktör GotlandsMusiken
Länsteatrarna i Sverige: Lena Engqvist Forslund, teaterchef Teater Västernorrland

KONGRESSARRANGÖR
Mia Forslöf, Eventool

PROGRAMLÄGGARE
Mattias Desac

SENIOR RÅDGIVARE
Anna Cokorilo, ACME

Fredrik Lindegren, kulturchef i Umeå

KOMMUNIKATION OCH PRESS
Maja Hjort, Bohm Bohm Room