Dokumentation
Uppstartsmöte 7 febRUARI 2017

Mycket bra! Öppet och bra klimat där många tankar lyftes som vanligtvis inte vågar lyftas.

Se Mötet

 Pass 1 - kl. 10-12.30

Program startar 52.38 min in i filmen. 

Pass 2 - kl 13.30-16
 

Energifyllt, inspirerande, engagerande!


Program 7 februari Folk och Kultur i Munktellstaden

09.30-10.00 Registrering och kaffe
10.00-10.10 Välkommen och quiz
Mona Kanaan kultur och fritidsnämndens ordförande i Eskilstuna kommun och Åsa Kratz ordförande för landstingsfullmäktige i Sörmland hälsar välkomna. Jennifer Pettersson Green Hat People presenterar dagens quiz.
10.10- 10.30 Varför Folk och Kultur?
Nina Björby ordförande i Regional Musik i Sverige, Inga Göransson vice ordförande i Länsmuseernas Samarbetsråd, Åsa Kratz ordförande i Länsteatrarna i Sverige styrgruppen Folk och Kultur, berättar om syfte och mål och ger en nulägesbeskrivning av konventet.
10.30- 11.15 Samtal & dialog med tre institutionschefer
Samtal och berättelser om utmaningar och framgångsfaktorer för konsten och kulturen i Sverige. Moderator David Karlsson Nätverkstan samtalar med Niklas Cserhalmi museidirektör Arbetets museum, Daniel Rylander teaterchef Byteatern Kalmar Länsteater och Maria Weisby scenkonstchef Scenkonst Sörmland.
11.15-12.00 Samtal & dialog med tre politiker
Samtal och berättelser om utmaningar och framgångsfaktorer för konsten och kulturen i Sverige. Moderator David Karlsson Nätverkstan samtalar med Robert Uitto (s) Regionråd Region Jämtland, Catrin Hulmarker (m) kommunstyrelsens ordförande Hjo kommun och Marie-Louise Forslund Mustaniemi (kd) landstingsfullmäktige Sörmland
12.00-12.30 Guidad tur
Rundvandring i Munktellstaden med Bosse Lundkvist, kulturutvecklare Eskilstuna kommun
12.30-13.30 Lunchpaus
13.30-14.50 Introduktion och Workshop
Vad vill du uppleva, höra och samtala om under Folk och Kultur 7 – 10 februari 2018?
Kort introduktion av David Karlsson Nätverkstan, Martina Käck Meetagain och Linde Sjöstedt projektledare Folk och Kultur.
14.50-15.10 Fika
15.00- 16.00 Sammanfattning och avrundning
Jennifer Pettersson Green Hat People går igenom frågeställningarna. Nina Björby, Inga Göransson och Åsa Kratz, styrgruppen Folk och Kultur sammanfattar dagen, hur går vi vidare och tar nästa steg?

#folkochkultur

VÄLKOMNA!
Nina Björby (s), ordförande Regional Musik i Sverige
Inga Göransson ©, vice ordförande Länsmuseernas samarbetsråd
Åsa Kratz (s), ordförande Länsteatrarna Sverige
Linde Sjöstedt, Projektledare Folk och Kultur
Eva Königsson, förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna kommun
Mikael Palo, förvaltningschef Landstinget Sörmland