Plats för slöjd!

Slöjd Stockholm

Det behövs en ny publik plattform för att stärka slöjden som kulturområde. Med ett ambulerande residensprogram i samarbete med lokala och regionala samarbetsparter och en publik verksamhet med presentationer, samtal och möten vill vi undersöka, lyfta fram, belysa och diskutera slöjden och dess roll och relevans i vår samtid. Vad är egentligen slöjd idag och vad gör den? Vem utövar och tar del av slöjden? Var och i vilka sammanhang kan slöjden verka? Vilka platser behövs för att synliggöra och diskutera och sprida denna praktik?

SEMINARIUM
Fredag 8 februari
Kl. 14.30 - 15.30
Lokal: Rossvik, Munktellarenan

Arrangör: Slöjd Stockholm
Kategori: Konstnärligt, Regionalt

Slöjd Stockholm deltar även med:
Drejshow