Platsens historia - en resurs för lokal utveckling

Sveriges Hembygdsförbund

Runt om i Sverige finns miljöer och lämningar från som berättar om vårt förflutna. Ett levande kulturarv som kan bevaras, men också användas och utvecklas. Med exempel från Långban i östra Värmland diskuterar vi möjligheter och utmaningar med kulturarvet i samtiden.