Platsens historia - en resurs för lokal utveckling

Sveriges Hembygdsförbund

Ofta pekas platsens historia eller kulturarv ut som en resurs för lokal utveckling. Nästan lika ofta är det en resurs som får fortsätta slumra, trots att möjligheterna är stora för att använda kulturarvet. Under seminariet riktar vi därför fokus på hur kulturarvet kan uppmärksammas, tas tillvara och användas i kommunerna – som en del av både kulturliv, miljöarbete och näringsliv. Här pratas vidare om det nya begreppet kulturarvstjänster, som kan ses som en parallell till ekosystemtjänster. Vi ges också ett praktiskt och konkret exempel från Långban i Filipstads kommun. Här har lokala, kommunala, regionala och nationella aktörer jobbat tillsammans i ett mycket intressant projekt, i syfte att ta tillvara, utveckla och använda den gamla gruvan och gruvbyn, bl.a. för att gå från flyktingmottagande till samhällsdeltagande.
 
Moderator: Micke Lehorst, Sveriges hembygdsförbund
Deltagare: Susanne  Berggren och Jim Frölander, Filipstads kommun
 
Sveriges hembygdsförbund är landets största kultur- och miljöorganisation med 430000 medlemmar och 2050 hembygdsföreningar över hela landet. Vi jobbar för lokalt hållbar utveckling och goda livsmiljöer för människor, växter och djur. Stort fokus ligger på social sammanhållning och att kunna känna sig hemma, utifrån vår vision ”En levande hembygd, öppen för alla”.

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 14.30 - 15.30
Lokal: Rossvik, Munktellarenan

Arrangör: Sveriges Hembygdsförbund
Kategori: Kulturarv

Sveriges Hembygdsförbund deltar även med:
Hembygdsrörelsen - Sveriges största kulturarrangör