Platsverkstan: Berättelser från Barkarby och Flemingsberg

Stockholms läns museum

Programpunkten presenterar projektet Platsverkstan som Stockholms länsmuseum har drivit sedan 2016 med
syfte är att undersöka och dokumentera de platser som lyfts fram som regionala kärnor i den regionala
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Under 2018 har vi arbetat med Barkarby i Järfälla och
Flemingsberg i Huddinge genom att föra dialog med invånarna och förmedla den inhämtade kunskapen digitalt för
att på så sätt bidra till att stärka/skapa en identitet. En viktig utgångspunkt är att människors identitet är starkt
kopplad till den plats de bor, verkar på eller kommer ifrån. Genom projektet får deltagare ta del av våra kunskaper
om kulturmiljö och historia och ges samtidigt möjlighet att reflektera över sitt eget förhållande till platsen och
själva bidra till historieskrivningen. Vårt arbete bör primärt ses som ett sätt att engagera invånarna men resultatet
av vårt arbete är också dokumenterande och kunskapsuppbyggande. Projektet har resulterat ibland annat 10
podd-avsnitt, filmat material till två digitala stadsvandringar, ett antal mindre utställningar och en mängd intervjuer
som arkiveras för framtiden. Vi har mött unga och gamla, nyinflyttade och människor som bott länge på samma
plats. Tillsammans har de bidragit med nya kunskaper om och nyanserat berättelsen om dessa platser.

På fotopromenad i Barkarbystaden tillsammans med sommarjobbare från Järfälla kommun. Foto: Stockholms läns museum/Moa Beskow
På fotopromenad i Barkarbystaden tillsammans med sommarjobbare från Järfälla kommun. Foto: Stockholms läns museum/Moa Beskow