Playbackteater- en urban lägereld

Skandinavisk Playbackteater Studio

I alla tider har människor delat berättelser; För att själva förstå, för att överföra kunskap och perspektiv, och för att skapa delaktighet. Att dela tankar, känslor och minnen är djupt mänskligt och ett av teaterns ursprung. Playback teater är ett Applied Theatre koncept som vilar på denna grund. Detta seminarie kommer att teckna en bakgrund såväl som ge några glimtar från tillämpning runt om i världen. Vi kommer också att dela några berättelser om hur vi har använt playbackteater i olika sammanhang i Skandinavien. I stora delar av världen är playbackteater en utbredd metod för dialog, försoning och inkludering. I Norge och Sverige finns det flera aktiva ensembler, däribland Teater X i Stockholm som har jobbat med detta koncept i 20 år. Presentationen av detta seminarium sker av organisationspedagog Jan Platander och organisationspsykolog Pontus Holmgren som bägge har mångårig erfarenhet av att arbeta med detta koncept som pedagogiskt och konstnärligt dialogverktyg.