Vill du praktisera på Folk och Kultur?

Vill du vara med och praktisera hos oss och bli en i vårt team med ett spännande och utmanande projekt?

Vilka är vi?
Kulturlyftet – Kultur i hela landet arrangerar Folk och Kultur – ett kulturpolitiskt konvent i Eskilstuna. Första året vi arrangerade konventet blev vi nominerade till Årets Opinionsbildare 2018 av Dagens Opinion. 2019 var antalet besökare över 3000 personer och vi hade över 300 programpunkter. Vi ser med spänning fram mot februari 2020 då vi arrangerar Folk och Kultur för tredje året i rad.

Vi som arrangerar Folk och Kultur tror på ett samhälle där demokratin värnas och utvecklas, där människor möter varandra med grundläggande respekt oavsett vem man är och där alla människors lika värde är självklart. Vi vill se en aktiv kulturpolitik, mer resurser och mer kunskap om konsten och kulturens roll i samhällsutvecklingen. En satsning som stärker ett livskraftigt kulturliv som i sin tur stärker utvecklingen av samhället, demokratin, mångfalden, välfärden och tryggheten. Se Folk och Kulturs värdegrund.
 
Kulturlyftet – Kultur i hela landet är en liten organisation som arrangerar ett stort kulturpolitiskt konvent Folk och Kultur. Som praktikant hos oss får du jobba nära övriga teamet men också ta eget ansvar. Uppgifter kommer att vara administration, kommunikation och marknadsföring. Arbetet kommer att vara inriktat mot det kulturpolitiska eventet Folk och Kultur som äger rum i Eskilstuna i februari 2020.
 
Du kommer att lära dig massor om projektbaserat arbete, kommunikation, strategisk marknadsföring, samarbete och mycket mer. Du kommer att få inblick i ett mycket stort kontaktnät genom våra målgrupper – alla våra 67 medlemsinstitutioner, politiker och tjänstemän på nationell, regional och lokal nivå, kulturbranschen, myndigheter, riksorganisationer, högskolor och universitet, folkbildning och folkhögskolor, ideella sektorn, näringslivet, media och många fler.
 
Förutom en kontorsplats i centrala Stockholm och härliga kollegor, erbjuder vi dig möjlighet att få praktisk erfarenhet i att arbeta i en idéburen organisation som verkar opinionsbildande. Det finns goda möjligheter till att utforma din praktikperiod utefter vad du vill få ut av den och utifrån din kompetens och erfarenhet. Tillsammans kommer vi överens om en praktikplan.
 
Vi ser helst att praktikperioden följer universitetens hösttermin, med start i början av september 2019 och slut i mitten av januari 2020 Start, slutdatum och längd på praktiken kan dock diskuteras. Vi kan inte erbjuda någon ersättning och det är därför ett krav att praktiken är en del av en eftergymnasial utbildning, dvs. ingår i CSN-berättigat program eller kurs på högskola eller universitet eller att du är berättigad ersättning från Arbetsförmedlingen.
 
Du ansöker genom att maila ett personligt brev och CV till linde.sjostedt@folkochkultur.se
Märk din ansökan ”Praktikant hösten 2019”. Skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Välkommen med din ansökan