Presentation av Konstnärsnämnden 

Konstnärsnämnden, Kulturbryggan

Medverkande: Anna Söderbäck, direktör för Konstnärsnämnden, och Mikael Theorin, verksamhetsledare för Kulturbryggan
 
Konstnärsnämndens uppdrag är att främja möjligheter för konstnärer att vidareutveckla sitt konstnärskap. Konstnärsnämnden ska sprida kunskap om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor. Vidare har Konstnärsnämnden tre internationella program inom bild & form, dans och musik.

Myndigheten beslutar årligen om cirka 180 milj kr till konstnärer inom bild och form, musik, teater, dans, cirkus och film, som används för stipendier och bidrag. Kulturbryggan är ett oberoende beslutsorgan och ett komplement till andra offentliga bidragsgivare som har i uppdrag att främja förnyelse och utveckling inom kulturområdet. Under förra året införde Kulturbryggan ett strukturbidrag, en ny bidragsform som syftar till att stärka infrastrukturen för konst- och kulturproduktion på platser i landet där den är bristfällig eller rentav saknas.

Här finns pengar att söka!
I samarbete med Folk och Kultur ges under en eftermiddag möjligheten att lyssna till olika bidragsgivare inom kultursektorn för att ta del om information om vilka stöd som finns att söka. Har ni vidare funderingar efter informationsträffarna tipsar vi även om att träffa organisationerna på Utställartorget för att prata vidare. Där finns alla på plats onsdag, torsdag och fredag.


13.00 - 14.00  Postkodsstiftelsen och Allmänna Arvsfonden                         
14.15 - 14.45  Kulturrådet
15.00 - 15.30  Konstnärsnämnden/Kulturbryggan                        
15.45 - 16.15  Nordisk Kulturkontakt
16.30 - 17.00  Hanaholmen

SEMINARIUM
Onsdag 6 februari
Kl. 15.00 - 15.30
Lokal: C-Hallen, Munktellmuseet

Arrangör: Konstnärsnämnden
Kategori: Kulturbidrag 

Konstnärsnämnden deltar även med:
Kulturpolitik för alla – Förutsättningar för scenkonst i hela landet
Från global till glocal inom bildkonstområdet?