I kulturens kulisser – vilken roll spelar studieförbunden för ett demokratiskt och inkluderande kulturliv i Sverige?

Sveriges tio studieförbund finns i hela landet och är mötesplatser för skapande, bildning och kultur. Studiecirklar, konserter och föreläsningar – hundratusentals människor deltar varje år i studieförbundens verksamhet. Studieförbunden är en del av det civila samhället och fungerar som bildningscenter, kulturarenor och demokratiska möjliggörare. De estetiska ämnena dominerar studiecirkelverksamheten kraftigt med drygt hälften av alla cirklar. Alla studieförbund arrangerar också kulturprogram. Kulturprogrammen ska ge kulturupplevelser såsom teater, föreläsning, sång och musik eller utställning. Studieförbunden kan också bedriva folkbildande verksamhet i form av workshops, prova på-dagar eller helgkurser.

I detta seminarium ställer vi frågan vilken roll studieförbunden spelar för ett demokratiskt kulturliv och för deltagarkulturens återväxt i Sverige samt på vilket sätt studieförbunden i samverkan med det fria kulturlivet bidrar till att uppfylla statens demokratisyfte med stödet till folkbildningen. Det vill säga: Hur bidrar kulturverksamheten i studieförbunden till att stärka och utveckla demokratin? Vi kommer också att diskutera på vilket sätt polarisering, hat och extremism motarbetas genom verksamheterna idag och hur det arbetet kan utvecklas.

”Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.”
Ur regeringens proposition 2013/14:172, Allas kunskap – allas bildning

Arrangör: Studiefrämjandet

Plats: C-hallen, Munktellmuseet

Tid: Fredag 10:00 – 10:45

Alex Jassim

musikproducent

Alex jobbar med etablerade artister runt om i Världen. Han leder studiecirklar och workshops för ungdomar hos Studiefrämjandet i Östergötland och Film & Musikgymnasiet.

Andrea Rodriguez

förbundschef Studiefrämjandet

Andrea Rodriguez är förbundschef i Studiefrämjandet sedan 2021. Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund med ett brett utbud av studiecirklar, kulturprogram, föreläsningar och annan folkbildning. Studiefrämjandet är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund som bedriver folkbildnings-verksamhet och samverkar med föreningar i hela Sverige.

 

Linda Eskilsson (MP)

kommunalråd Uppsala kommun

Linda Eskilsson, kommunalråd i Uppsala kommun för Miljöpartiet och ordförande i Kulturnämnden. Kulturnämnden har bland annat ansvar för stöden till studieförbunden och för barn och ungas fria tid.

Calle Nathanson

vd Folkets Hus och Parker samt ordförande i Ideell Kulturallians

Calle Nathanson är vd för Folkets Hus och Parker, ordförande i Ideell Kulturallians samt debattör och författare inom det kulturpolitiska fältet.

Malin Marcko

journalist

Malin Marcko är journalist med mångårig erfarenhet från bland annat Sveriges Radio. Malin har också arbetat som länsbildningskonsulent i Länsbildningsförbundet Sörmland.

moderator

Magnus Ranstorp

statsvetare och samhällsdebattör

Magnus Ranstorp är statsvetare och expert på frågor kring extremism och terrorism vid Försvarshögskolan. Han är vice ordförande i Nordic Safe Cities - en allians av 19 medlemsstäder i Danmark, Sverige, Norge, Finland och Island vars mål är att bygga motståndskraftiga lokalsamhällen och hjälpa städer att skydda sina medborgare mot polarisering, hat och extremism. I den pågående debatten kring folkbildningen i Sverige är han kritisk till hur statsbidragen till studieförbunden har hanterats och använts under senare år. Magnus sommarpratade i Sveriges Radio 2019.

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev