Romers bidrag till svensk cirkus – en kulturarvsfråga

Romers bidrag och betydelse för utvecklingen av Europas konst- och kulturliv har inte sällan hamnat i skuggan, detta gäller även cirkus som konstform i Sverige. Romer är sedan år 2000 en av Sveriges fem nationella minoriteter och ska betraktas som en del av vårt gemensamma svenska kulturarv.   

Genomgången av läget för det romska kulturarvet visar att det är utspritt, obeforskat, okatalogiserat, odokumenterat samt otillgängligt. Inte minst för romerna själva som nästan undantagslöst saknar inflytande över sitt eget kulturarv.” (Ur Romers rätt SOU 2010:55)

Historiskt sett har cirkusen haft betydelse för den romska minoritetens överlevnad på flera sätt, bl.a. som levebröd och ett sätt att få uppehålla sig en längre tid på en och samma plats utan att bli bortkörda av polis eller trakasserade av lokalbefolkning. Under andra världskriget gömdes judar och romer som arbetade på cirkus i cirkusvagnar, de kunde på så vis fortsätta sitt arbete på cirkusen och undgå nazisternas förföljelse. I generationer har cirkusföljen tagit emot människor som av olika anledningar inte passat in i samhället. 

Utifrån förstudien ”Romers betydelse för svensk cirkus” samtalar de medverkande om cirkusens utveckling i Sverige och kopplingar mellan bristen på erkännande för den romska minoriteten och cirkusen som konstform. Hur ser situationen ut idag för en resande cirkus? Kan cirkusens interkulturella förhållningssätt - som samtidigt är såväl etniskt och tväretniskt, nationellt och internationellt, utgöra ett gott exempel i en värld som allt mer präglas av etno-nationella strömningar? Hur inkluderar vi den romska minoriteten i vårt gemensamma svenska kulturarv? Dessa och många andra frågor utforskar vi tillsammans med åhörare under vårt seminarium.
 

Webbsidor:
www.cirkussyd.com
www.braziljack.se
www.malmo.se/rikc

 

Arrangörer: Cirkus Syd och Cirkus Brazil Jack, Romskt informations- och kunskapscenter, Malmö stad (RIKC)

Plats: Kugghjulet, Hotel Bolinder Munktell

Tid: Torsdag 11:30 – 12:30

Lina B. Frank

verksamhetsledare Cirkus Syd

Mujo Halilovic

enhetschef Romskt informations- och kunskapscenter Malmö stad

Diana Bogelund

samhällsvägledare Romskt informations- och kunskapscenter, Malmö stad

Toni Rhodin

cirkushistoriker och skådespelare

Toni Rhodin är skådespelare bosatt i Malmö. Han är utbildad vid Teaterhögskolan i samma stad samt på Det Konglige Danska Musikkonservatorium i Köpenhamn. Mest bekant torde han vara som konferencier, i den vite clownens gestalt i familjens Cirkus Brazil Jack men har även varit engagerad på Malmös samt Helsingborgs stadsteatrar, vid Fedriksdalsteatern i Helsingborg, Nöjesteatern i Malmö i film och tv. Under nittiotalet turnerade Rhodin med Eva Rydbergs krogshow, drev en egen tältvarieté samt skrev pjäser, producerade samt agerade i Pildammsteaterns friluftsteater. På senare år har han givit ut två barnböcker i samarbete med sonen Robin R samt den legendariske illustratören Per Åhlin. Han har också skrivit och fått utgiven en romantrilogi som utspelar sig i cirkusens värld.

En historik över familjens historia som kulturarbetare sedan mitten av 1700-talet väntar på utgivning och kommer att finnas till försäljning i cirkus Barzil Jack till säsongsstarten 2023. Till vardags föreläser Rhodin om sin berömda farfar Brazil Jack och den artistfamilj som han själv tillhör. Han fungerar även som Brazil Jacks-historiker med sitt rika arkiv av foton och dokument samt sin stora kunskap om cirkuskonstens i allmänhet och familjens cirkushistorik i synnerhet.

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev