Moussa Mchangama - keynote speaker

Fotograf: Liv Latricia Habel

Konst och kultur är en avgörande del av vårt samhälle – både som reflektion av vår värld och introduktion av nya. Därför är det avgörande vem som representeras, ingår och positioneras genom konsten och dess institutioner, och hur. För att göra det måste man inte bara tala om mångfald och inkludering som något positivt – utan också tala om de förhistorier av exkludering och marginalisering av människor, perspektiv och erfarenheter, som många konstnärliga traditioner och institutioner bygger på.

Strategisk rådgivare, skribent och opinionsbildare Moussa Mchangama fördjupar sig i det i denna keynote, som med både humoristiska och kritiska blickar undersöker hur konst kan vara en spjutspets i social förändring.

Kunst og kultur er afgørende del af vores samfund - både som spejlinger af vores verden og introduktion af nye. Derfor er det afgørende, hvem og hvordan der repræsenteres, inkluderes og positioneres igennem kunsten og dens institutioner. For at gøre det må man ikke kun tale om diversitet og inklusion som noget positivt - men skal også tale om de forhistorier af eksklusion og marginalisering af mennesker, perspektiver og erfaringer, som mange kunstneriske traditioner og institutioner er bygget på. Det dykker strategisk rådgiver, forfatter og meningsdanner Moussa Mchangama ned i i denne keynote, der med et både humoristisk og kritisk blik undersøger hvordan kunsten kan være en spydspis i social forandring. 

 

Detta program är en del av Nordisk framtid i samarrangemang med Kulturmødet Mors, Danmark, Kulturytring, Norge och Nordisk Kulturfond

Arrangörer: Kulturlyftet och Kulturmøde Mors, Danmark, Kulturytring, Norge

Plats: Stora scenen, Volvo CE Arena

Tid: Fredag 09:15 – 09:45

Moussa Mchangama

keynote

Moussa Mchangama är medgrundare och senior rådgivare på In futurum, som arbetar med förändringsprocesser, affärs- och strategiutveckling och kunskapsinsamling från de nordiska länderna. Som rådgivare och opinionsbildare är Moussa en ledande röst i samtal om företags och organisationers roll för att skapa en mer hållbar, rättvis och inkluderande framtid. Han används som expert och källa av ett stort antal danska medier inom ljud, tryck och tv och han har erfarenhet från ett antal styrelser och advisory boards och är för närvarande utsedd till ledamot av museirådet vid Statens museum för konst och i de rådgivande nämnderna för Hållbart kulturliv NU och Grundläggande rättighetsinitiativet.

Moussa Mchangama er medstifter og seniorrådgiver i In futurum, der arbejder med forandringsprocesser, forretnings- og strategiudvikling og vidensindsamling på tværs af de nordiske lande. Moussa er som rådgiver og meningsdanner en ledende stemme i samtalerne om virksomheders og organisationers rolle i at skabe en mere bæredygtig, retfærdig og inkluderende fremtid. Han bruges som ekspert og kilde af en lang række danske medier på tværs af lyd, skrift og tv og han har erfaring fra en række bestyrelser og advisory boards og er pt. udpeget som medlem af Museumsrådet på Statens Museum for Kunst samt til advisory boards for Bæredygtigt Kulturliv NU og Fundamental Rights Initiative. 

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev