Seminarium: Publik och Kultur: Ett panelsamtal om deltagande och kulturpolitik

Huvudarrangör: Kultur i Väst
Samarrangörer: Centrum för kulturpolitisk forskning vid Högskolan i Borås och Myndigheten för kulturanalys


Går det att styra mot ett ökat deltagande i kulturlivet? Vad betyder det? Vad är villkoren och förutsättningarna? Experter, forskare och tjänstemän samtalar om olika förhållningssätt kring deltagande i det offentliga konst- och kulturlivet. Hur ska kulturpolitikens mål om allas rätt att delta omsättas i praktiken på nationell, regional ochkommunal nivå. Ett samtal om kultur, demokrati och möjliga vägar framåt. 

Seminariet inleds med ett anförande av Niels Righolt

Medverkande:
Niels Righolt, verksamhetsledare CKI – Centrum for Kunst og Interkultur
Sofia Lindström, fil dr KPC, Högskolan i Borås
Simon Strömberg, verksamhetsutvecklare för breddat deltagande, Kulturrådet
Moderator: Jenny Johannisson, utredare Myndigheten för Kulturanalys