KOKO/kommunkoreograf - en modell för dansresidens

DIS/Dans i Stockholms stad och län, Kulturförvaltningen Stockholms läns
landsting och Kultur i Väst, Västra Götalandsregionen


KOKO/kommunkoreograf är ett nationellt treårigt projekt under 2016-2018
med utvecklingsmedel från Kulturrådet. Det har drivits av DIS/Dans i Stockholms stad och län i syfte att stärka och utveckla strukturerna kring ett långsiktigt
dansresidens i en kommun. KOKO/kommunkoreograf bygger på ett nära
samarbete mellan kommunens olika förvaltningar och danskonstnärer som är
intresserade av nya målgrupper och ett undersökande arbetssätt.
KOKO/kommunkoreograf har ett delat ägandeskap mellan
danskonstnären/dansgruppen och kommunen. Under dessa tre år har fem
KOKO ägt rum. Det har utkristalliserats metoder och tillvägagångssätt för att
kommunerna ska ha möjlighet att husera danskonstnärer i sin kommun. Även
danskonstnärerna har fått definiera vilka resurser som behövs för att utvecklas i
sitt konstnärskap. Dessa kunskaper och slutsatser har kokats ner i en
metodhandbok som kommer att presenteras på Folk och Kultur.
Arrangör: DIS/Dans i Stockholms stad och län, Kulturförvaltningen Stockholms läns
landsting och Kultur i Väst, Västra Götalandsregionen

Foto: Jennifer Drotz Ruhn
Foto: Jennifer Drotz Ruhn