Kulturpolitik för alla – Förutsättningar för scenkonst i hela landet

Konstnärsnämnden och Kulturrådet
 

Det ska vara möjligt att verka som konstnär och ta del av kvalitativ konst och kultur i hela landet. Men hur ser det ut för konst och kultur i gles landsbygd, förorter till storstäder och i bygderna i norra och södra Sverige? Välkommen till ett samtal om infrastrukturens betydelse, digitaliseringens möjligheter och samhällsklyftor som kan uppstå om inte konst och kultur finns i hela landet.

Medverkande:
Anna Söderbäck, direktör Konstnärsnämnden
Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet
Maria Jacobsson, kulturexpert Sveriges kommuner och landsting
Martin Rickardsson, utredare Kulturrådet
Fredrik Uhrzander, utredare Kulturrådet
Vicky Sverkersson, f.d. ordförande Dansnät Sverige och verksamhetschef Rum för Dans
Dritëro Kasapi, teaterchef Riksteatern

Moderator:
Erik Jersenius, kulturredaktör Vestmanlands Läns Tidning

SEMINARIUM
Onsdag 6 februari
Kl. 16.00 - 17.00
Lokal: Munktellsalen, Bolinder Munktell 

Arrangör: Konstnärsnämnden, Kulturrådet
Kategori: Kulturpolitik, Regionalt

Kulturrådet deltar även med:
Läsning som brobyggare
Kulturskolan i kulturens ekosystem
Från global till glocal inom bildkonstområdet? 
Musik i framkant på svenska scener: möjligheter och utmaningar

Konstnärsnämnden deltar även med:
Presentation av Konstnärsnämnden
Från global till glocal inom bildkonstområdet?