Relevant kulturpolitik för alla

Konstnärsnämnden och Kulturrådet

Finns det konst och kultur ut i gles landsbygd, förorter till storstäder och hur ser det ut i bygderna i norra och södra Sverige?-Vad behöver vi göra för att det ska vara möjligt att verka som konstnär och ta del av kvalitativ konst och kultur i hela landet? En diskussion
om infrastrukturens betydelse, digitaliseringens möjligheter och de klyftor i samhället som kan uppstå om vi inte når ut med konst och kultur i hela landet.