Swedish Lapland Artist in Residence - Hur Norrbotten gick från noll till tio konstnärsresidens på ett år

Region Norrbotten

När en ny residensverksamhet för konstnärer skulle byggas upp i Norrbotten valde projektägaren, Resurscentrum för konst, att bygga projektet utifrån folkbildningsmässiga grunder för att säkerställa kunskapsspridning och ett brett engagemang inom regionen. Idag ingår ett 40-tal personer i nätverket som representerar; institutioner, föreningar och enskilda konstnärer, utspridda över nio kommuner. Den effektiva metoden har inneburit att regionen har gått från noll till tio genomförda residens på ett år. Projektet har också uppmärksammats internationellt och utsetts till ett särskilt intressant koncept att hålla ögonen på av föreningen ResArtis. Projektledaren Hanna Isaksson, verksamhetsledare på Resurscentrum för konst, berättar mer om metoden och resultatet halvvägs in
i det treåriga projektet.

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 11.30 - 12.30
Lokal: Black Box, Scenkonst Sörmland

Arrangör: Region Norrbotten
Kategori: Regionalt

Region Norrbotten deltar även med:
Barnkultur i ett digitaliserat och mångspråkigt samhälle – exemplet
Polarbibblo.se