Sagobygden, Sveriges första immateriella kulturarv på Unescos Register

Sagobygden

År 2017 nominerade Sveriges regering Sagobygden till Unescos register ”The Register of Good Safeguarding Practices”, inom konventionen för tryggandet av det immateriella kulturarvet. I oktober 2018, kom Unescos Evalutions Body med följande rekommendation till konventionens kommitteemöte som hålls i slutet av nov 2018:

"Good examples. The Evaluation Body is pleased to recommend some of the nominations in this cycle as good examples:Register of Good Safeguarding Practices‘Land-of-Legends programme, for promoting and revitalizing the art of storytelling in Kronoberg Region (South-Sweden)’, proposed by Sweden, offers a very clear, well-structured presentation of a successful community-based project which has already served as a model in many other regions in the country and abroad."

Detta uttalande öppnar högst troligt upp för att Sagobygden (The Land of Legend) kommer med på registret. Det är första gången som Sverige nominerar något till denna konvention. I dag finns blott 19 platser i världen som har denna utmärkelse, slutgiltigt beslut fattas alltså i slutet av november 2018. Sagobygden drivs av den ideella föreningen Berättarnätet Kronoberg, som 2014 blev ackrediterade som rådgivare till konventionen. Seminariets fokus kommer handla om den resa som föreningen har gjort som sträcker sig från nutid tillbaka 30 år i tiden, men även om framtiden. Hur går man vidare efter en sådan utnämning? Hur utvecklas verksamheten vidare? Vilket ansvar innebär detta?