Sagobygden, Sveriges första immateriella kulturarv på Unescos Register

Sagobygden

År 2017 nominerade Sveriges regering Sagobygden till Unescos register ”The Register of Good Safeguarding Practices”, inom konventionen för tryggandet av det immateriella kulturarvet. I oktober 2018, skrev Unescos Evalutions Body följande rekommendation:  

"Good examples. The Evaluation Body is pleased to recommend some of the nominations in this cycle as good examples: Register of Good Safeguarding Practices‘Land-of-Legends programme, for promoting and revitalizing the art of storytelling in Kronoberg Region (South-Sweden)’, proposed by Sweden, offers a very clear, well-structured presentation of a successful community-based project which has already served as a model in many other regions in the country and abroad."
 
Denna rekommendation var avsedd till konventionens mellanstatliga kommitté som fattar beslut om vilka platser som får föras upp på registret.

I slutet av november hölls så det årliga kommitté mötet, denna gång på Mauritius. Den 29 nov 2018, antogs Sagobygden på Unescos register, som det 20:e platsen i världen.  Det var första gången som Sverige nominerade något till denna konvention.
 
Sagobygden drivs av den ideella föreningen Berättarnätet Kronoberg, som 2014 blev ackrediterade som rådgivare till konventionen. Seminariets fokus kommer handla om den resa som föreningen har gjort som sträcker sig från nutid tillbaka 30 år i tiden, men även om framtiden. Hur går man vidare efter en sådan utnämning? Hur utvecklas verksamheten vidare? Vilket ansvar innebär detta?

WORKSHOP
Onsdag 6 februari
Kl. 14.30 - 15.30
Lokal: Filippa, Munktellarenan

Arrangör: Sagobygden
Kategori: Kulturarv