SAMSPEL - ett nytt turnésverige!

MAIS (Musikarrangörer i Samverkan)

Panelsamtal om myndigheternas vision av en levande musikscen i hela landet.

Samspel är en satsning som syftar till att skapa hållbara modeller för framtida turnéstrukturer över Sveriges regiongränser och på så sätt ge bättre förutsättningar för en levande musikscen i hela landet. Huvudman för Samspel är MAIS (Musikarrangörer I
Samverkan) enligt avtal med Musikverket. Sedan 2017 har Samspel skapat en dialog med musiklivets olika aktörer, tagit fram, testat och
utvärderat nya nationella turnémodeller samt utvecklat ett digitalt turnéverktyg. I mitten av 2019 når projektet sin mållinje då även slutrapporten kommer att presenteras. Samspels koordinatorer Eva Omagbemi och Peter Pontvik berättar om arbetet, resultaten och
visionen. I panelen finns representanter från bl a Kulturrådet och Konstnärsnämnden.

Moderator: Rebecka Eriksson

Foto: Iman Khayyatan
Foto: Iman Khayyatan