SAMSPEL - ett nytt turnésverige!

MAIS (Musikarrangörer i Samverkan)

Panelsamtal om myndigheternas vision av en levande musikscen i hela landet.

Samspel är en satsning som syftar till att skapa hållbara modeller för framtida turnéstrukturer över Sveriges regiongränser och på så sätt ge bättre förutsättningar för en levande musikscen i hela landet. Huvudman för Samspel är MAIS (Musikarrangörer I
Samverkan) enligt avtal med Musikverket. Sedan 2017 har Samspel skapat en dialog med musiklivets olika aktörer, tagit fram, testat och
utvärderat nya nationella turnémodeller samt utvecklat ett digitalt turnéverktyg. I mitten av 2019 når projektet sin mållinje då även slutrapporten kommer att presenteras. Samspels koordinatorer Eva Omagbemi och Peter Pontvik berättar om arbetet, resultaten och
visionen. 

Medverkande:
Gerhard Kunosson - Administrativ chef/Vik. Generaldirektör
Musikverket Veronica Lamppa Lönnbro - Statens Kulturråd
Cecilia Langemark - Konstnärsnämnden

Moderator: Rebecka Eriksson

Facebook-eventhttps://www.facebook.com/events/518690008647095/

Foto: Iman Khayyatan
Foto: Iman Khayyatan

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 11.30 - 12.30
Lokal: Nya Hallen, Munktellmuseet

Arrangör: MAIS
Kategori: Publikutveckling, Regionalt

MAIS deltar även med:
En handbok med publiken i fokus
Agenda för svensk musikpolitik​​​​​​​