Ett samtal om konsten, tekniken och människan:
Var är vi idag och hur ser framtiden ut?

SMart Produktionshus

Konst och teknik samverkar på allt fler arenor och i allt fler konstellationer. I det här  samtalet mellan Helena Seth (programansvarig för Dramaten&), Ingvar Sjöberg (konstnärlig ledare för Digital Art Center på Stockholms universitet) och Mikael Theorin (Verksamhetsledare på Kulturbryggan) diskuteras konstens roll i den tekniska utveckligen, drivkrafter idag i tekniska konstprojekt eller konstnärliga teknikprojekt och hur ser utveckligen ut i framtiden. 
Koreografen och dansaren Noah Hellwig gör en presentation av sitt verk Frictional Realites som vistats på Riksteatern under 2018. Verket utforskar utforskar den subjektiva kroppsliga upplevelsen i virtuella miljöer.

Bild: Trace of Light, SMart Produktionshus
Bild: Trace of Light, SMart Produktionshus

SEMINARIUM
Onsdag 6 februari
Kl. 13.00 - 14.00
Lokal: Verkstan, Munktellarenan

Arrangör: SMart Produktionshus
Kategori: Digitalisering, Konstnärligt