Ett samtal om konsten, tekniken och människan
Var är vi idag och hur ser framtiden ut?

SMart Produktionshus

Konst och teknik samverkar på allt fler arenor och i allt fler konstellationer. I det här  samtalet mellan Helena Seth (programansvarig för Dramaten&), Ingvar Sjöberg (konstnärlig ledare för Digital Art Center på Stockholms universitet) och Michael Theorin (Verksamhetsledare på Kulturbryggan) diskuteras konstens roll i den tekniska utveckligen, drivkrafter idag i tekniska konstprojekt eller konstnärliga teknikprojekt och hur ser utveckligen ut i framtiden. 
Samtalet arrangeras av SMart Produktionshus och bjuder även på ett nyproducerat dans och teknik performance. 

Bild: Trace of Light, SMart Produktionshus
Bild: Trace of Light, SMart Produktionshus