Samtal om ”Efter MeToo”, hur går vi vidare och vad har gjorts?

Länsteatrarna i Sverige

Samtal mellan Lisa Hugoson, teaterchef på Dalateatern, och Mikael Brännvall vd för Svensk Scenkonst.

MONTERPROGRAM
Onsdag 6 februari
Kl. 14.00 - 14.20

Lokal: Länsteatrarna i Sveriges monter, Utställartorget

Arrangör: Länsteatrarna i Sverige