ÄR DEN KONSTNÄRLIGA FRIHETEN I SVERIGE HOTAD?

Scensverige

Med utblick på Europa tittar vi på hur censur, självcensur och inskränkningar på konstnärlig frihet ökar drastiskt i många väntade och mindre väntade länder. Med rapporter från Unesco och Freemuse presenterar vi färska siffror och i samtal med initierade svenska kulturpersoner i olika befattningar samtalar vi om det nuvarande läget i Sverige. Är våra institutioner tillräckligt stabila för att stå fast vid sin demokratiska värdegrund när politiska riktlinjer skiftar? Går det säkerställa en kultursektor som värnar frihet och armlängds avstånd från politisk styrning? I hur hög grad påverkas kulturen redan av självcensur?

Scensverige är svenskt center i den 70-åriga globala Unescoorganisationen International Theatre Institute. Som initiativtagare till plattformar som Action Committee for Artists Rights och Proud Performing Arts LGBT+ Workgroup engagerar sig Scensverige i demokrati och konstnärlig frihet i ett stort antal länder. Verksamhetschefen Ulricha Johnson leder ett samtal med konkreta och hypotetiska exempel på hur en stark kultur kan försvagas och/eller försvaras i det politiska världsläget. Samtalsdeltagare meddelas inom kort.