skapa rum för framtidens scenkonst

Svenska Regissörsföreningen

Vad händer när all scenkonst produceras på nästan samma sätt? Är åtta veckor verkligen receptet för varje lyckad föreställning? Leder likadana produktionsmodeller till likadana föreställningar?  

Vi bjuder genom det här samtalet in till att visionera om alternativa modeller för att göra scenkonst och ta steget bortom bekvämlighetstänkandet. Vi vill inspirera till hur det också skulle kunna vara, inte för att hitta en universallösning men som en påminnelse om att det finns otaliga sätt att göra scenkonst.

Under 30 minuter berättar en panel av inspiratörer om sina idéer. De spanar utåt på befintliga strukturer utanför landet och i andra konstformer, samt visionerar kring bland annat residens och samproduktioner. Därefter följer samtal och workshop i 30 minuter där vi tar tillvara på reaktioner och tankar. Samtliga närvarande får ta ställning där frågor och idéer sammanställs till ett visionärt dokument som efteråt kommer tillgängliggöras för alla närvarande.

Foto: Milja Rossi
Foto: Milja Rossi