skapa rum för framtidens scenkonst

Svenska Regissörsföreningen

Vad händer när all scenkonst produceras på nästan samma sätt? Är åtta veckor verkligen receptet för alla föreställningar eller leder likadana produktionsmodeller till likadana föreställningar? Vi bjuder genom det här samtalet in till att visionera om alternativa modeller för att göra scenkonst och inspirera till hur det också skulle kunna vara. 

Under samtalet berättar en panel om sina idéer, behov och erfarenheter av att bygga samarbeten som gynnar både det konstnärliga arbetet och kunskapsproduktionen i scenkonstfältet. Detta med bas i frågor som: Vad kan vi lära oss av andra länder? Hur kan residens och samproduktion användas? Hur kan en institution se ut? Hur kan vi utveckla konstnärskap bortom en kortsiktig projektmodell? 

Medverkande i samtalet är: 
Ebba Petrén är regissör i scenkonstkollektivet Nyxxx baserat i Köpenhamn, Malmö och Stockholm. 
Nasim Aghili är regissör och konstnär drivande i konstgruppen Fuls arbete som ofta arbetar internationellt och interdisciplinärt. 
Johan Forsman är konstnärlig ledare på SKOGEN i Göteborg, en plats som knyter konstnärer till sig för längre perioder och ifrågasätter dagens vanliga produktionsmodeller. 
Olof Runsten är regissör verksam främst i Norden och Tyskland och är en del av gruppen Sticky Drama. 
Niclas Turesson är regissör och ordförande i Svenska Regissörsföreningen samt modererar samtalet.

SEMINARIUM
Onsdag 6 februari
Kl. 13.00 - 14.00
Lokal: Hampus, Munktellarenan

Arrangör: Svenska Regissörsföreningen
Kategori: Konstnärligt

Foto: Milja Rossi
Foto: Milja Rossi