slöjdens plats i en hållbar värld

Sörmlands museum 

Hur kan slöjden vara en aktör i miljöfrågor och för hållbar utveckling? I ett panelsamtal försöker vi bena i vad slöjden har att erbjuda oss människor och samhället. Hemslöjd är ett kulturområde i samverkansmodellen, vad finns det för möjligheter att arbeta med dessa frågor regionalt, nationellt och internationellt?
 
I samtalet medverkar: Annkristin Hult, Nationell utvecklare i hållbarhetsfrågor på Nämnden för hemslöjdsfrågor, Eva Svensson startade utbildningen Recycle design på Eskilstuna folkhögskola och är vice ordförande i Hemslöjdsföreningen Sörmland, Lars Pettersson, Länshemslöjdskonsulent, hård slöjd i Örebro län och Anna Åhlin Orwin, projektledare med inriktning på utvecklingsfrågor, Hemslöjdens riksförbund. 
 
Moderator är Helena Åberg, Enhetschef och Länshemslöjdskonsulent, hård slöjd i Sörmlands län.

SEMINARIUM
Onsdag 6 februari
Kl. 13.00 - 14.00
Lokal: Rossvik, Munktellarenan

Arrangör: Sörmlands museum
Kategori: Hållbarhet, Konstnärligt

Sörmlands museum deltar även med:
Ett äldrevänligt museum
Hur kan samtidskonsten vara en kraft för den regionala utvecklingen?
Tradition och minne - ett samtal om traderad kunskap inom dans och slöjd