slöjdens plats i en hållbar värld

Hur kan slöjden som kulturområde vara en aktör i miljöfrågor och för hållbarutveckling? Det blir ett panelsamtal mellan personer insatta i slöjdens möjligheter att verkar för en hållbar utveckling på både ett regionalt, nationellt och internationellt plan. Mer info kommer!