Songlines och att hitta hem med hjälp av toner

Jeunesses Musicales Sverige

Songlines är ett nationellt Arvsfonden-projekt som skapar förutsättningar för unga som flytt att uttrycka sig med musik och kultur, få nya kompisar och hitta in i bra, sociala sammanhang. Vi arbetar med musik och har utvecklat metoder för att skapa möten, bygga broar och för att inspirera ungdomar till engagemang oavsett bakgrund. Projektet har också som mål att göra musik-och kulturlivet attraktivt, angeläget och tillgängligt för alla barn och unga. Vi arbetar tätt ihop med länsmusikorganisationerna och studieförbund och samverkar med många olika parter såsom kulturskolor, fritidsverksamheter och olika hjälporganisationer. I denna programpunkt presenterar vi insikter och erfarenheter som vi fått på vägen och försöker besvara frågor om hur kulturorganisationer kan jobba med mångfald. 

Songlines fick Stings polarprispengar och Framtidens Musikpris av RUM i 2017 och presenterade projektet på Polar Tech 2018. 

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 10.00 - 11.00
Lokal: Ångvälten, Bolinder Munktell

Arrangör: Jeunesses Musicales Sverige
Kategori: Integration/Inkludering, Barn och Unga