Spelkulturens roll i kulturpolitiken

Sverok – spelhobbyförbundet och Studiefrämjandet

Vilken roll har spelkulturen i dagens kulturpolitik? Vilket stöd erbjuder kommuner och regioner ungas kulturutövande? På vilket sätt har kommuner och regioner agerat nu när spelkulturen är en del i många regioners kulturplaner?

Idag är spel en vanlig fritidssysselsättning, inte bara bland barn och ungdomar utan även bland vuxna. Inom begreppet spelkultur ryms olika former av spel och spelrelaterade grenar såsom digitala spel, lajv, brädspel, rollspel, cosplay och fantastik. Spel är en interaktiv kulturform där deltagarna samtidigt kan vara både åskådare och medskapare. I spel interagerar eller deltar spelaren i en process där spelarens handling påverkar processens fortsatta utveckling, ensam eller tillsammans med andra.

Bakom spelen står spelskaparna, som liksom en författare, konstnär eller kompositör skapat sitt verk. Spelkulturen är ofta även genreöverskridande och det finns naturliga beröringspunkter med traditionella kulturuttryck som slöjd, teater, film, musik, litteratur och kulturarv.

Idag får den kommersiella delen av spelkulturen mycket uppmärksamhet och stöd, vilket skapar ett fokus i branschen på att sälja istället för att skapa. Detta vill vi problematisera.

Moderator:
Erland Nylund, förbundssekreterare Sverok - spelhobbyförbundet

Deltagare:
Marléne Tamlin, tf partisekreterare (MP)
Hanna Frisell, kultursamordnare Kristinehamns kommun och tidigare projektledare "Tärningen är kastad!", Region Värmland 
Alexandra Hjortswang, förbundsordförande, Sverok - spelhobbyförbundet
Åsa Kratz, ordförande regionfullmäktige och nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet, Region Sörmland (S)

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 14.30 - 15.30
Lokal: Torget, Munktell Science Park

Arrangör: Sverok – spelhobbyförbundet, Studiefrämjandet
Kategori: Kulturpolitik, Digitalisering

Studiefrämjandet deltar även med:
Hur säkrar och främjar vi ett levande och utvecklande regionalt kulturutbud av popmusik i hela Sverige?
Förutsättningar för vår tids folkkonst – graffiti och gatukonst.