Studieförbundens öppna musikscener.
Så skapar vi jämställda och inkluderande rum för musikskapande.

Studieförbunden och Länsbildningsförbundet Sörmland

Studieförbunden presenterar en ny musikrapport som genomlyser studieförbundens arbete som lokala möjliggörare av öppna rum för musik över hela landet. Från norr till söder arbetar de tio studieförbunden med att inkludera fler i musiklivet. Hur går det i praktiken till? Hur lyckas vi och hur blir vi ännu bättre i framtiden? Närmare hälften av all studiecirkelverksamhet inom studieförbunden är kopplad till musikverksamheten, det är över 400 000 deltagare och många är unga. Studieförbunden är Sveriges största kulturaktör, tillgänglig i landets alla kommuner. Välkommen att delta i samtalet om vilken betydelse cirkelverksamheterna inom studieförbunden har för Sveriges musikscen och lyssna till panelsamtal med företrädare från studieförbundens musikverksamheter. Var med i diskussionen om hur det fortsatta byggandet av öppna mötesplatser för kulturutövande kan stärkas.

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 11.30 - 12.30
Lokal: Hampus, Munktellarenan

Arrangör: Studieförbunden, Länsbildningsförbundet Sörmland
Kategori: Folkbildning, Inkludering