Sveriges museers generalsekreterare Mats Persson pratar om museernas roll och framtid

Länsmuseerna

MONTERPROGRAM
Torsdag 7 februari
Kl. 12.00
Lokal: Länsmuseernas monter, Utställartorget 

Arrangör: Länsmuseerna