SVT, kulturen och demokratin

SVT, Folk och Kultur 

SVT har som vision att bidra till ett Sverige där alla är mer nyfikna och insatta. Hur kan SVT:s kulturprogram bidra till detta?  På SVT finns ett brett kulturutbud, allt från litteraturprogram, kulturdokumentärer, olika sorters scenkonst, drama och kulturnyheter. Sammanlagt sänder SVT cirka 1400 timmar kultur och musik varje år vilket gör SVT till en av de största kulturförmedlarna i Sverige. Kulturen är oumbärlig för sammanhållningen och det demokratiska samtalet i landet.

SVT strävar ständigt efter att göra kulturen tillgänglig och intressant för fler. Att nå nya målgrupper. Digitaliseringen innebär nya utmaningar men också nya möjligheter. Hör Hanna Stjärne, vd SVT, berätta om arbetet bakom kulisserna och hennes tankar om framtiden.