Tillgänglighet och representation i scenkonsten

Moomsteatern och Skånes Dansteater

Det är scenkonstens ansvar att spegla vår befolkning och jobba mot en mångfald i kulturlivet. Vårt uppdrag handlar om att nå en så bred demografi som möjligt och tillgänglighet fokuseras till att tillgängliggöra scenkonsten för publiken, sällan om att tillgängliggöra yrket. Men varför ska människor uppleva det vi gör om de inte kan identifiera sig med det?

Moomsteatern och Skånes Dansteater är scenkonstinstitutioner som arbetar med professionella skådespelare och dansare med funktionsvariationer och är ledande inom sina områden både nationellt och internationellt. I detta seminarium delar organisationerna med sig av sina erfarenheter i hopp om att inspirera fler att bredda sin sceniska mångfald.

Skånes Dansteaters arbete med dans för och med personer med funktionsnedsättning är nationellt banbrytande. Föreställningar som Skånes Dansteater producerat med dansare med och utan funktionsvariationer har turnerat i stor utsträckning nationellt och internationellt. De ingår i det europeiska Kreativa Europa projektet Europe Beyond Access tillsammans med 7 andra europeiska parter som arbetar aktivt för att skapa möjligheter för koreografer och dansare med funktionsvariationer. 

Moomsteatern är den enda teater som anställer skådespelare med intellektuella funktionsnedsättningar under kollektivavtal. Fokus ligger helt på att tillgängliggöra skådespelaryrket och att låta normbrytande uttryck ge ett mervärde till repertoar och publik. Moomsteatern har sin bas i Malmö, turnerar både nationellt och internationellt och har genom EU-projektet Crossing The Line varit med och skapat ett europeiskt nätverk av teatrar som arbetar med skådespelare med intellektuella funktionsvariationer.

(Vänster) To find a way, Skånes Dansteater, fotograf: Malin Arnesson (Höger) Ett Drömspel, Moomsteatern, fotograf: Bodil Johansson
(Vänster) To find a way, Skånes Dansteater, fotograf: Malin Arnesson (Höger) Ett Drömspel, Moomsteatern, fotograf: Bodil Johansson