En haltande scenbild - Om representation i scenkonsten

Moomsteatern, Skånes Dansteater

Det är scenkonstens ansvar att spegla vår befolkning och jobba mot mångfald i kulturlivet. Vilka inkluderar vi då i denna mångfald? Vi fokuserar på att tillgängliggöra scenkonsten för publiken, men sällan om att tillgängliggöra yrket. Varför ska människor befolkningen se det vi gör om de inte finns representerade på scenen?

Moomsteatern och Skånes Dansteater är scenkonstinstitutioner som arbetar med professionella skådespelare och dansare med funktionsvariationer och är ledande inom sina områden både nationellt och internationellt. De vill krossa vanföreställningar om att scenkonstnärer med funktionsvariation innebär sämre kvalité för verket och hävdar att det är en utveckling av scenkonsten.
 
Skånes Dansteaters arbete med dans för och med personer med funktionsnedsättning är nationellt banbrytande och som dansinstitution är de ledande inom området. De turnerar i stor utsträckning nationellt och internationellt. De är tillsammans med 7 andra europeiska parter en del av Kreativa Europa projektet Europe Beyond Access.
 
Moomsteatern är den enda teater som anställer skådespelare med intellektuella funktionsnedsättningar under kollektivavtal. Fokus ligger på att tillgängliggöra skådespelaryrket och att låta normbrytande uttryck ge ett mervärde till repertoar och publik. Genom projektet Crossing The Line ingår de i ett europeiskt nätverk av teatrar som arbetar med skådespelare med intellektuella funktionsvariationer.
 
Från Skånes Dansteater: Åsa Söderberg, VD & konstnärlig ledare och Tanja Mangalanayagam, projektledare Dialog. Från Moomsteatern: Per Törnqvist, konstnärlig ledare och Sandra Johansson, verksamhetsledare. Moderator: Kjell Stjernholm, verksamhetsutvecklare Studieförbundet Vuxenskolan.

(Vänster) To find a way, Skånes Dansteater, fotograf: Malin Arnesson (Höger) Ett Drömspel, Moomsteatern, fotograf: Bodil Johansson
(Vänster) To find a way, Skånes Dansteater, fotograf: Malin Arnesson (Höger) Ett Drömspel, Moomsteatern, fotograf: Bodil Johansson

SEMINARIUM
Torsdag 7 februari
Kl. 13.00 - 14.00
Lokal: Hyresvärlden, Munktell Science Park

Arrangör: Moomsteatern, Skånes Dansteater
Kategori: Inkludering