Träffa Biblioteksutveckling Sörmland – ta del av poesi på svenska och arabiska i projektet Sörmland berättar

Region Sörmland

MONTERPROGRAM
Lördag 9 februari
Kl. 13.00 - 14.00

Lokal: Region Sörmlands monter, Utställartorget

Arrangör: Region Sörmland