Träffa Länskonstkonsulenten - prata konst och prova actionpainting. Vi gör en Pollock i montern!

Region Sörmland

MONTERPROGRAM
Lördag 9 februari
Kl. 12.00 - 13.00

Lokal: Region Sörmlands monter, Utställartorget

Arrangör: Region Sörmland