Tradition och minne - Ett samtal om traderad kunskap inom dans och slöjd

 Scenkonst Sörmland och Sörmlands museum

Hur förhåller sig traderad kunskap till minne? När och hur bestäms vad som förs vidare som en viss folkdans eller en viss slöjdteknik? Vad har glömts bort? Vem och vad styr vad som dokumenteras och hur, när det gäller kroppens förhållande till rytm i folklig dans, vägen från lera till keramik och det brickvävda bandets nutida tillkomst? Vad händer om ingen lägre kan, och hur ser ett sånt samhälle ut?
 
Ett samtal mellan dansaren Anna Öberg, brickväverskan Sonja Berlin, keramikern Mårten Medbo och hemslöjdskonsulent Helena Åberg. Modererat av danskonsulent Annette Taranto

SEMINARIUM
Fredag 8 februari
Kl. 10.00 - 11.00
Lokal: Dansstudion, Scenkonst Sörmland

Arrangör: Scenkonst Sörmland, Sörmlands museum
Kategori: Konstnärligt

Scenkonst Sörmland deltar även med:
Slowotek – Vågorna Nowhere
Konsert: Camerata Nordica och Melodie Zhao
En bra vecka för demokratin
Skamceremonin

Sörmlands museum deltar även med:
Ett äldrevänligt museum
Slöjdens plats i en hållbar värld
Hur kan samtidskonsten vara en kraft för den regionala utvecklingen?