Uppdrag kulturpolitik

Sveriges Kommuner och Landsting & Folk och Kultur

En ny mandatperiod och nya förtroendevalda med ansvar för kultur och fritid i kommun, region och riksdag. Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder i samarbete med Folk och Kultur ett seminarium om rollen som politiker och samtal om det kulturpolitiska fältets förutsättningar, möjligheter och heta frågor. Mer information kommer.