Uppdrag kulturpolitik

Sveriges Kommuner och Landsting & Folk och Kultur
En ny mandatperiod har startat med nya förtroendevalda med ansvar för kultur och fritid i kommun, region och riksdag. Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder, i samarbete med Folk och Kultur, ett seminarium om uppdraget som politiker och samtal om kulturpolitiska förutsättningar, möjligheter och heta frågor.
 
Seminariet belyser det politiska uppdraget och ledarskapet samt det kulturpolitiska fältets struktur och centrala frågeställningar. Rutinerade politiker delar med sig av sina erfarenheter och du får möjlighet att diskutera det kulturpolitiska uppdraget med andra förtroendevalda.
 
Medverkar gör:
Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande, Eskilstuna kommun
Marie-Louise Rönnmark (S), ordförande i SKL:s beredning för kultur och fritid samt ordförande för kommunfullmäktige, Umeå kommun
Christer Nylander (L), ordförande i Riksdagens kulturutskott
Catrin Hulmarker (M), vice ordförande i SKL:s beredning för kultur och fritid samt kommunstyrelsens ordförande, Hjo kommun
Conny Brännberg (KD) ordförande för kulturnämnden Västra Götalandsregionen samt ordförande för kommunfullmäktige, Skövde kommun. 
 
Målgrupp: förtroendevalda i kommun, region och riksdag.

OBS! Observera att föranmälan via nedanstående länk krävs för deltagande.
 

Insläpp kommer ske från ca 14.45 för föranmälda. Därefter är det insläpp för andra i mån av plats.