Vad scenkonsten kan lära av mediebranschens digitaliseringsresa

Svensk Scenkonst

Idag tas det för självklart att journalistik finns såväl fysiskt som digitalt. Scenkonstbranschen har dock inte tagit samma kliv ut i det digitala. Vad kan scenkonsten lära av den digitala resa journalistiken gjort och hur genomförs i sådant fall ett sådant paradigmskifte?

Stefan Koskinen, förbundsdirektör på Almega och tidigare anställd på branschorganisationen Tidningsutgivarna berättar om hur journalistbranschen ställde om till att nå fler konsumenter.

Föreläsningen följs av ett samtal där Christina Björnlund, VD på Göteborgsoperan, medverkar.

Moderatorer är Nils Bergh och Christian Rimmerfeldt, Svensk Scenkonst