Utdelning av Eskilstuna-Kurirens kulturpris

Eskilstuna-Kuriren

Eskilstuna-Kuriren delar årligen ut ett kulturpris på 30 000 kronor. 

Denna gång går priset till musikern Lutte Berg, konstnärlig ledare och initiativtagare till Flen Världsorkester, ett band med medlemmar från hela världen som väcker uppmärksamhet och ger konserter långt utanför Flens gränser. Den musikaliska nivån är hög och integrationen kommer på köpet.

Foto: Veronica Karlsson
Foto: Veronica Karlsson

KULTURARRANGEMANG
Lördag 9 februari
Kl. 11.00 - 11.15
Lokal: Stora Scen, STIGA Arena

Arrangör: Eskilstuna- kuriren

Eskilstuna-Kuriren deltar även med:
Arvet efter JA Selander